fbpx

PRIVACYVERKLARING

Timed Adventures, gevestigd aan Wethouder D. Ouwehandstraat 9A, 2225LP Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.timed-adventures.nl
Wethouder D. Ouwehandstraat 9A
2225LP Katwijk
0615130104

De Functionaris Gegevensbescherming van Timed Adventures is te bereiken via info@timed-adventures.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Timed Adventures verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Timed Adventures verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Timed Adventures verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Timed Adventures neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Timed Adventures) tussen zit. Timed Adventures gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Online-afspraken.nl. Gegevens worden louter gebruikt voor het afhandelen van- en communiceren over reserveringen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Timed Adventures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot maximaal 14 dagen na het bezoeken van de escape room.

Delen van persoonsgegevens met derden

Timed Adventures verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Timed Adventures gebruikt alleen technische- en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Timed Adventures en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@timed-adventures.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Timed Adventures neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@timed-adventures.nl.

Cameratoezicht

In het pand van Timed Adventures hangen meerdere bewakingscamera’s welke beeld en geluid registreren. De beelden hiervan worden maximaal 14 dagen bewaard, deze worden daarna vernietigd. Deze beelden worden gezien door medewerkers van Timed Adventures, personen horend bij de spelende groep en indien nodig overheidsinstellingen zoals de politie. De beelden worden alleen bekeken om het spelverloop te monitoren en achteraf zaken te kunnen herleiden (zoals verloren eigendommen en bewust toegebrachte schade aan het pand en/of inventaris van Timed Adventures).